Rekrutteringsprocessen

“De fleste, der har prøvet det ved, at ansættelse af en ny medarbejder ikke bare er noget, man klarer i et snuptag. Det er en udfordrende og ressourcekrævende proces, hvor det rigtige match skal findes i første forsøg.”

KEY CONSULT Search & Selection har prøvet det før – endda mange gange. Vi ved, hvad der skal til, for at en rekrutteringsproces ender med det rigtige resultat.

Udover at kandidaten selvfølgelig skal besidde de forudsatte kvalifikationer, er det også vigtigt at vide, om den pågældende passer ind i virksomhedens kultur og den øvrige personalesammensætning.

At ansætte den rigtige medarbejder til jobbet er en specialistopgave, hvor erfaring, intuition og menneskekendskab går hånd i hånd med en professionel tilgang til opgaven.

I KEY CONSULT Search & Selection er vi blandt andet certificerede i Extended DISC Person Analyse, som er et anerkendt redskab til at afdække og identificere grundlæggende adfærdstyper. Vi har lang erfaring i at gennemføre disse analyser og kender deres styrker og begrænsninger. Vi lader altid kandidaten gennemgå denne for at understøtte vores endelige indstilling. Vi er også certificeret i Masters analyseværktøjer, som anvendes, hvis det findes relevant.

Hos os har kunden altid mulighed for at påvirke processen og kan vælge selv at løse dele af opgaven eller lade os lave hele arbejdet. Derved frigøres der tid til det, der giver indtjening i virksomheden.

Vi lægger meget vægt på, at alt foregår etisk korrekt.

Rekrutteringsprocessen (Selection) kan f.eks. se således ud:

 • Interview med kunden for at klarlægge opgaven, høre om virksomheden og opstille krav og forventninger til den nye medarbejder.
 • Eventuelt yderligere interviews med andre relevante personer i den pågældende virksomhed.
 • Vi udarbejder et forslag til stillingsopslag på baggrund af de indhentede oplysninger.
 • Efter godkendelse lægges opslaget on-line på diverse elektroniske medier og vi søger i vores netværk m.m.
 • Vi modtager og gennemlæser alle ansøgninger og kvitterer for modtagelsen.
 • Vi besvarer telefoniske og skriftlige spørgsmål om stillingen.
 • Vi udvælger de mest egnede kandidater og gennemfører interviews efter screening pr. telefon.
 • Vi præsenterer de mest relevante kandidater for kunden.
 • Vi gennemfører Extended DISC Person Analyse og evt. anden relevant test og giver tilbagemelding
 • Vi indhenter referencer og får forevist straffeattest og andre relevante dokumenter.
 • Endelig beslutning sammen med kunden og afsluttende samtale.
 • Vi giver afslag til øvrige ansøgere. Ordentligt og professionelt.
 • Opfølgning efter 1-2 måneder.